Vad är ett itografi?

Litografi är ett plantryck, till skillnad från boktrycket som är ett högtryck. Det bygger på principen att fett och vatten stöter bort varandra. Man använder fet krita eller fett tusch och trycker med fet färg. Ordet litografi kommer från grekiska lithos och översatt = sten och graphein=skriva.

När man trycker direkt på en sten eller plåt blir trycket spegelvänt. Det innebär att konstnären eller litografen måste arbeta spegelvänt. Men det finns många olika sätt att förenkla metoden.

Idag använder man sällan stenen som plåt utan nu mer har man en plåt av plast som används och då måste konstnären göra en plåt för varje färg som litografin ska tryckas med.

De optimala antalet färger som riktigt skickliga konstnärer som Angelica Wiik, Peter Dahl, Lennart Jirlow och Ernst Billgren mfl kan använda är uppemot 36st färger.
Det kräver dock att konstnären är en väldigt skicklig grafiker och att man har en duktig tryckare som kan hantera ett så avancerat tryck.

Den senaste trycktekniken som blir allt vanligare bland konstnärer av idag är Giccleé tryck.

Då fotas originalbilden eller förlagan av med extremt hög upplösning och därefter bild behandlar konstnären och editören bilden i en dator med olika program.
Det kan också vara en tidsödande process och därefter använder man en storskrivare.

Fördelen är att man kan trycka mindre upplagor samt att man får en väldigt bra likhet till originalverket som är förlagan.
Nackdelen är att papperet och färg till skrivaren är väldigt kostsamma samt fotoutrustning och tillgång till skrivare.

Vi på wasskonst.se har dock all utrustning och kunskap för er som skulle vilja göra egna giccle editioner hos oss.

Visar 1–16 av 220 resultat

Visar 1–16 av 220 resultat