Svensk konst

Vi på Wasskonst.se arbetar i huvudsak med svensk konst och har gjort så under en längre tid.
Svenska konstnärer håller hög klass och anses även ha högt anseende internationellt.

Vi tror att detta har att göra med att vi i Sverige som har en förhållandevis liten population jämfört med exempelvis Frankrike, Tyskland, Spanien, Italien, USA och därför fokuserar mycket på att få ut svensk konst på den internationella marknaden.
Vi har också har många konstinriktade utbildningar samt flera engagerade och duktiga lärare inom konstens alla områden vilket givetvis är en stor anledning till att svensk konst lyckas internationellt.

Om man dessutom tittar på utställningar där konstnärer blir utsedda att representera sitt land så har vi sett framgångar som när Rolf Hansson representerade Sverige i Carnegie Art Award 1999 och då vann förstapris för sviten Runtom trappan, inspirerad av Carl Fredrik Hills franska målningar.
Ett annat exempel på en liknande bedrift av svensk konst är utställningen när Annika von Hausswolff representerade Sverige på Venedigbiennalen 1999 och fick stor uppmärksamhet i internationell press.

Framgången för svensk konst är inget som bara gäller våra samtida konstnärer utan har även förekommit långt tillbaka i tiden även om vi just nu åtnjuter internationella framgångar för väldigt många konstnärer så som Lennart Jirlow, Ernst Billgren(Wilhem von Kröcken), Dan Wolger, Martin Wickström m.fl.

På Sajten www.artfacts.net som rankar konstnärer världen över kan vi se vilka svenska konstnärer som är mest uppmärksammade internationellt just nu.
Vi kan där konstatera att det är övervägande kvinnliga konstnärer som får mest uppmärksamhet internationellt.

1. Nathalie Djurberg (Plats 1978 enligt sajten)
2. Johanna Billing
3. Henrik Håkansson
4. Ann-Sofie Sidén
5. Annika Larsson
6. Annika von Hausswolff
7. Carl Michael von Hausswolff
8. Matts Leiderstam
9. Miriam Bäckström
10. Klara Lidén