Svensk konst

Vi på Wasskonst.se arbetar i huvudsak med svensk konst och har gjort så under en längre tid.
Svenska konstnärer håller hög klass och anses även ha högt anseende internationellt.

Vi tror att detta har att göra med att vi i Sverige som har en förhållandevis liten population jämfört med exempelvis Frankrike, Tyskland, Spanien, Italien, USA och därför fokuserar mycket på att få ut svensk konst på den internationella marknaden.
Vi har också har många konstinriktade utbildningar samt flera engagerade och duktiga lärare inom konstens alla områden vilket givetvis är en stor anledning till att svensk konst lyckas internationellt.

Om man dessutom tittar på utställningar där konstnärer blir utsedda att representera sitt land så har vi sett framgångar som när Rolf Hansson representerade Sverige i Carnegie Art Award 1999 och då vann förstapris för sviten Runtom trappan, inspirerad av Carl Fredrik Hills franska målningar.
Ett annat exempel på en liknande bedrift av svensk konst är utställningen när Annika von Hausswolff representerade Sverige på Venedigbiennalen 1999 och fick stor uppmärksamhet i internationell press.

Framgången för svensk konst är inget som bara gäller våra samtida konstnärer utan har även förekommit långt tillbaka i tiden även om vi just nu åtnjuter internationella framgångar för väldigt många konstnärer så som Lennart Jirlow, Ernst Billgren(Wilhem von Kröcken), Dan Wolger, Martin Wickström m.fl.

På Sajten www.artfacts.net som rankar konstnärer världen över kan vi se vilka svenska konstnärer som är mest uppmärksammade internationellt just nu.
Vi kan där konstatera att det är övervägande kvinnliga konstnärer som får mest uppmärksamhet internationellt.

1. Nathalie Djurberg
2. Johanna Billing
3. Henrik Håkansson
4. Ann-Sofie Sidén
5. Annika Larsson
6. Annika von Hausswolff
7. Carl Michael von Hausswolff
8. Matts Leiderstam
9. Miriam Bäckström
10. Klara Lidén

Vad är modern konst?

En fråga som ofta dyker upp när vi är ute och träffar kunder på exempelvis mässor eller i andra konstsammanhang är
”Säljer ni modern konst?”
Det är en svår fråga att svara på då modern konst inte är ett eget begrepp utan grundar sig i konstformen modernism.
Modernismen tillskrivs konst och litteratur från 1800-talets andra hälft och fram till andra världskriget 1945 och de mest kända konstnärer som man kan tillskriva modern konst är Cézanne, Pablo Picasso och Edvard Munch med sin oljemålning “Skriet” från 1893.
Modernismen skapades av en ny och ung generation konstnärer som ville skapa ett måleri som stämde mer överens med den moderna människans världsbild.
Konstnärernas ideologi under denna epok var att bryta med de tidigare traditionella materialen och teknikerna och därigenom uppkom även konststilar som fauvism, kubism, surrealism, dadaism och futurism. Så sammanfattnings vis är svaret:
-Ja på wasskonst.se kan man köpa modern konst då konst som är banbrytande och i linje med vår tidsepok kan falla under begreppet modern konst.