Svensk konst

På wasskonst.se arbetar vi i huvudsak med svensk konst och har gjort så i flera år. Svenska konstnärer håller hög klass och anses även ha högt anseende internationellt.

Detta tror vi dels beror på att Sverige har en förhållandevis liten population jämfört med länder som; Frankrike, Tyskland, Italien samt USA och därför fokuserar mycket på att få ut svensk konst på den internationella marknaden. Det beror också på att vi i Sverige har flertalet konstinriktade utbildningar,
både högre konstutbildningar som konsthögskolan och konstfack som eftergymnasiala utbildningar och folkhögskolor, vilket är en stor anledning till att svensk konst lyckas internationellt.

Tittar vi på utställningar där konstnärer blir utsedda att representera sitt land så har vi sett flera framgångar bland annat när Rolf Hansson representerade Sverige i Carnegie Art Award 1999 och då vann förstapris för sviten Runtom trappan, inspirerad av Carl Fredrik Hills franska målningar.
Ytterligare exempel på en liknande bedrifter för svensk konst är utställningar som när Annika von Hausswolff representerade Sverige på Venedigbiennalen 1999 och fick stor uppmärksamhet i internationell press och Klara Lidén utställningar på Venedigbiennalen och MoMA i New York år 2009.

Framgången för svensk konst är inget som bara anses gälla våra samtida konstnärer utan har förekommit under en längre tid tillbaka även om vi just nu åtnjuter internationella framgångar för flertalet av våra svenska konstnärer såsom Lars Lerin, Klara Lidén, Ernst Billgren, Karin Mamma Andersson etc.

Vad är modern konst?

En fråga som ofta dyker upp när vi träffar kunder på mässor eller i andra konstsammanhang är ”Säljer ni modern konst?” Det är en svår fråga att svara på då modern konst inte är ett eget begrepp utan grundar sig i konstformen modernism. Modernismen hänförs konst och litteratur från 1800-talets andra hälft och fram till andra världskriget. De mest kända konstnärer som kan tillskrivas modern konst är Cézanne, Pablo Picasso och Edvard Munch.

Modernismen skapades av en ny, ung generation konstnärer som ville skapa ett måleri som mer stämde överens med den moderna människans världsbild. Konstnärernas ideologi under denna epok var att bryta med de tidigare traditionella materialen och teknikerna, vilket i sin tur gav uppkomst till konststilar som fauvism, kubism, surrealism, dadaism och futurism.

Så svaret på fråga är:

– Ja, på wasskonst.se kan ni köpa modern konst, då konst som är banbrytande och i linje med vår tidsepok kan falla under begreppet modern konst.