Ulf Gripenholm

Ulf Gripenholm
Svensk målare, tecknare och grafiker.
Född 1943
Utbildning:
Ulf Gripenholm studerade vid Konstfack 1960-1963 och Konsthögskolan 1963-1968
Han finns representerad på Moderna Museet, Nationalmuseum, Göteborgs Museum, Sundsvalls Museum, British Museum (London), Knecht Drenth Foundation (Amsterdam) och i Holländska Kungahuset mfl.
Ulf Gripenholms måleri kännetecknas av dess poetiska och mystiska inslag, abstrakta figurer och suggestiva naturscener. I sitt konstnärskap har Gripenholm ofta arbetat med tematiska serier. Perioden 1963-64 präglades av mc-motiv, 1960-talets slut utav de Gripenholmskt karaktäristiska leddockorna, 70-talet var för honom schackrutiga torgens period och, slutligen, badscenerna som präglade 80-talets första hälft.

Martin Hägg skriver i samband med utställningen på Pumphuset i Landskrona 2013.
Ulf Gripenholms nakna kvinnor tycks hämtade från lektioner i kroki. Ibland sitter de blickstilla framför (förmodade) studenter, ibland har de krupit upp i en säng eller så har de ställt sig i en skogssjö – med vatten upp till knäna. Poserar gör de likafullt. Fast Gripenholms förkovran i nakenstudiernas balansproblematik, i yta, rörelse och riktning, äger i själva verket rum över hela bildytan. Den täta skogen, stadens torg, trängseln inne i jazzbaren – alla delar de den kubiserade kvinnokroppens djupillusion, den kantiga formens volymskapande lov
Gripenholms utforskande av konstens byggstenar, hans fascination för studieårens djupdykning i konsten att se och förenkla, leder associationerna till det senmodernistiska folkhemmets utsuddade gränser mellan konst, design och bruksföremål. Denna estetiskt eleganta otidsenlighet gör avsaknaden av dateringar i bilderna som saknar årtal naturlig

Visar alla 4 resultat

Visar alla 4 resultat