Visar alla 4 resultat

Ulf Gripenholm

Ulf Gripenholm
Svensk målare, tecknare och grafiker.
Född 1943
Utbildning:
Ulf Gripenholm studerade vid Konstfack 1960-1963 och Konsthögskolan 1963-1968
Han finns representerad på Moderna Museet, Nationalmuseum, Göteborgs Museum, Sundsvalls Museum, British Museum (London), Knecht Drenth Foundation (Amsterdam) och i Holländska Kungahuset mfl.

Ulf Gripenholms måleri kännetecknas av dess poetiska och mystiska inslag, abstrakta figurer och suggestiva naturscener. I sitt konstnärskap har Gripenholm ofta arbetat med tematiska serier. Perioden 1963-64 präglades av mc-motiv, 1960-talets slut utav de Gripenholmskt karaktäristiska leddockorna, 70-talet var för honom schack rutiga torgens period och, slutligen, bad scenerna som präglade 80-talets första hälft.

Martin Hägg skriver i samband med utställningen på Pumphuset i Landskrona 2013.
Ulf Gripenholms nakna kvinnor tycks hämtade från lektioner i kroki. Ibland sitter de blickstilla framför (förmodade) studenter, ibland har de krupit upp i en säng eller så har de ställt sig i en skogssjö – med vatten upp till knäna. Poserar gör de likafullt. Fast Ulf  förkovran i nakenstudiernas balans problematik, i yta, rörelse och riktning, äger i själva verket rum över hela bildytan. Den täta skogen, stadens torg, trängseln inne i jazzbaren – alla delar de den kubiserade kvinnokroppens djup illusion, den kantiga formens volym skapande lov

Ulf Gripenholm

Sista dansen

11 000 kr13 500 kr

Ulf Gripenholm

Badaren

11 000 kr13 500 kr

Ulf Gripenholm

Kluvna tankar

3 500 kr4 500 kr

Ulf Gripenholm

Stadsrum

11 000 kr12 900 kr