Visar alla 5 resultat

Wasskonst presenterar litografier av Martin Wickström

Martin är en svensk konstnär bosatt och verksam i Stockholm
Född 27 april 1957 i Finspång

Utbildning
Martin Wickström utbildade sig på Gerlesborgsskolan 1977-81 och därefter vid Kungliga Konsthögskolan 1982-87.
Efter utbildning på Gerlesborgsskolan från 1977, som präglades av ett envetet modellmålande bortom tidens konstdiskussion och politiska konst, antogs Wickström 1982 till Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Här kommer han i kontakt med den samtida konsten och inspirerades av den visuella energi som präglade det konstnärliga klimatet i början av 80-talet. Under handledning av sin lärare Olle Kåks kom Wickström här att göra avgörande förändringar i sin konst. Han börjar arbeta med installationer som tenderar att alltmer tränga ut från den plana väggen och ta det fysiska rummet i besittning.
Wickström är också inspirerad av Öyvind Fahlström och skapar fragmentariska målningar som knyter an till popkonsten och dess föregångare.

Martin Wickström

Place de la Bastille

3 500 kr4 500 kr
Den här produkten har flera varianter. De olika alternativen kan väljas på produktsidan

Martin Wickström

1 ST Avenue

3 500 kr4 500 kr
Den här produkten har flera varianter. De olika alternativen kan väljas på produktsidan

Martin Wickström

Course Masséna

3 500 kr4 500 kr
Den här produkten har flera varianter. De olika alternativen kan väljas på produktsidan

Martin Wickström

Sisowath

3 700 kr4 700 kr
Den här produkten har flera varianter. De olika alternativen kan väljas på produktsidan

Martin Wickström

Bourani

3 600 kr4 600 kr
Den här produkten har flera varianter. De olika alternativen kan väljas på produktsidan