Wasskonst presenterar
konst av Lars Jonsson

Lars är född i Stockholm 1952
Han är en svensk bildkonstnär, författare, grafiker och ornitolog.
Lars blev 2002 utnämnd till hedersdoktor vid historiska filosofiska fakulteten vid Uppsala universitet.
Lars har skrivit 11 böcker under eget namn där fälthandboken Fåglar i Europa med Nordafrika och Mellanöstern 1992 varit en stor framgång både i Sverige och internationellt.

Lars Jonsson konst utvecklas främst genom hans idoga arbete i fält där han målar direkt efter de synintryck som han får genom att se genom tubkikaren.
Lars hämtar inspiration från dom Gotländska strändernas rika fågelliv.
Hans målningar är träffande realistiska och skildrar fåglarnas liv.
Under senare delen av 1900-talet har skildringen av fåglar med ett konstnärligt uttryck blivit allt mer förekommande, Jonsson är en av de främsta konstnärer inom den ornitologiska genren.

Visar alla 16 resultat

Visar alla 16 resultat