Konst av konstnär Lars Jonsson

Wass konst presenterar konstnären Lars Johnsson.

Född i Stockholm 1952
Är en svensk bildkonstnär, författare, grafiker och ornitolog.
Lars blev 2002 utnämnd till hedersdoktor vid historisk-filosofiska fakulteten vid Uppsala universitet.
Lars har skrivit 11 böcker under eget namn där fälthandboken Fåglar i Europa med Nordafrika och Mellanöstern (1992) varit en stor framgång både i Sverige och internationellt.
Lars Jonsson konst utvecklas främst genom hans idoga arbete i fält där han målar direkt efter de synintryck som han får genom att se genom tubkikaren.
Lars hämtar inspiration från dom Gotländska strändernas rika fågelliv.
Hans målningar är träffande realistiska och skildrar fåglarnas liv.
Under senare delen av 1900-talet har skildringen av fåglar med ett konstnärligt uttryck blivit allt mer förekommande, Jonsson är en av de främsta konstnärer inom den ornitologiska genren.

Visar alla 10 resultat

Visar alla 10 resultat