Wasskonst presenterar
konstnären Jorgo Krallis

Jorgo är född 1937 i Thessaloniki, Grekland, är en grekisk svensk målare skulptör och grafiker. Han studerade vid Konstakademin i München, Grafikskolan i Amsterdam grafikskolan i Amsterdam och Konsthögskolan i Stockholm.
Krallis har haft flera separatutställningar bland annat Galerie d’Eendt i Amsterdam, Gallery 55 i New York, Gröna Paletten och
Konstfrämjandet i Stockholm samt i Malmö.
Krallis har även ställt ut i  Norge, Tyskland, Grekland, Italien, Schweiz, England, USA, Japan och Argentina.
Bland konstnärens offentliga arbeten märks en takutsmyckning vid Falköpings Postterminal och en takutsmyckning för barnpolikliniken vid Karolinska sjukhuset i Stockholm samt en 6 meter hög skulptur vid Eriksfälts bostadsområde i Malmö.
Han tilldelades ett pris vid Internationella Grafiktriennalen i Grenchen 1968, och ett 1:a pris vid Miniatur grafik biennal i Cadaques och Konstakademiens stipendium samt Statens stora arbetsstipendium 1976.

Krallis är representerad vid Statens konstråd, Moderna museet, Kalmar konstmuseum, Museum of Modern Art i New York, Musée d’Art Moderne i Paris, Bibliothèque Nationale i Paris, Brattford Museum of Modern Art i England, Lunds museum, Malmö museum, Madrid museum och Iolas Museum i Aten.

Visar alla 2 resultat

Visar alla 2 resultat