Wasskonst presenterar
konst av Jens Fänge

Konstnären Jens Fänge
Född 1965 i Göteborg
Bor och arbetar i Stockholm

Utbildning
1989–94 Konsthögskolan Valand/Valand School of Fine Arts, Göteborg/Gothenburg
1987–89 Hovedskous Målarskola, Göteborg/Gothenburg
Rummet i Jens senare målningar har förtätats, omtagningar av scenerier och färgernas likartade ljussättning tycks peka ut ett mer avgränsat område än någonsin tidigare.
Ledtrådarna till en sammanhängande berättelse har blivit fler utan att tvetydigheten i dem har minskat.
Oljemålningarnas plats är fortfarande lika svår att lokalisera deras innehåll är lika beslöjat och ändå lika tydligt redovisat som alltid.
Föremålens glansdagrar fäster objekten i målningens rumslighet, intill de förrädiskt överlappande färgplan som svävar likt kristaller i en egen dimension.
I Fänges målningar samsas illusion med abstraktion. Realismens perspektiv existerar ihop med drömmens och bildar ett slags metafysisk saklighet.

1 produkt

1 produkt