Waskonst presenterar
Björn Wessman

Björn Wessman
Född 1949
Svensk målare och grafiker
Fil.kand i litteraturhistoria och magisterexamen i konstvetenskap
Utbildad vid Kungliga Konsthögskolan 1976-1981
Sedan barndomen har Björn varit intresserad av naturen så självklart att landskapsmåleriet blev hans signum redan från början av hans karriär.
Men det är inga avbildningar, de är synteser, som alla glöder och brinner av färg.
På hans bilder syns inga levande varelser, naturen själv tar över liksom de intensiva färgerna. Motiven som inspirerat honom har han funnit nära och långt borta.
Han har fängslats av isiga landskap i Lappland, av japanska stenträdgårdar, av bergen i Tasmanien, av vida utsikter i Australien och fascinerats av Monets trädgårdar i Giverny. I hans bilder lever färgen intensivt vare sig det gäller tropisk hetta eller nordisk kyla. Målningarna har oftast ett stort format, vilket gör betraktaren delaktig i motivet. Han har ateljé både i Stockholm och i Aniane i Frankrike

1 produkt

1 produkt