Wasskonst presenterar
Annika von Hausswolff

Är en svensk bildkonstnär och fotograf.
Annika är född den 30 oktober 1967
Utbildning:
Konstnärinnan har  studerade på Sven Winquists fotoskola i Göteborg 1987.
Konstfack i Stockholm 1991-94.
Kungliga Konsthögskolan i Stockholm 1995-96.

Hon arbetar ofta med noggrant iscensatta fotografier.
Hausswolff gjorde till exempel 1993 bildverket Tillbaka till naturen, som består av en serie fotografier inspirerade av brottsplatsfotografier.
Hennes bilder problematiserar vår syn på kroppen, kön och befintliga maktstrukturer.

Åren 2007-2012 var Annika en framträdande professor i fotografi vid Göteborgs universitet, med stort inflytande på den yngre generationens fotografer.
Annika representerade Sverige vid Venedigbiennalen 1999.
Hon fick Edstrandska stiftelsens stipendium 1998, Sten A Olssons kulturstipendium 2008 och Per Ganneviks stipendium 2013.

1 produkt

1 produkt